Kawasan Berikat

Pengetahuan Tentang Kawasan Berikat

Pengetahuan dasar tentang Kawasan Berikat sesuai PMK 131/PMK.04/2018

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Kawasan Berikat harus berlokasi di:
a. kawasan industri; atau
b. kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.

 

Rebranding Kawasan Berikat

Selengkapnya »