Tugas dan Fungsi

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Bea Cukai Bandar Lampung

Tugas:

Melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Fungsi:

 1. Pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai;
 2. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
 3. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
 4. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh DJBC;
 5. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, dan nilai pabean;
 6. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
 7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
 8. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
 9. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
 10. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
 11. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
 12. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
 13. Pengelolaan tempat penimbunan pabean;
 14. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
 15. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
 16. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak di kuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; dan
 17. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak di kuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

Tugas dan Fungsi Unit Kerja